Predstavitev programa

GEA College Poslovno izobraževalni center uspešno izvaja oblike izobraževanja in usposabljanja na področju managementa v zdravstvu. Program obravnava akutalne smeri razvoja slovenskega zdravstva, zdravstveno reformo, reorganizacijo zdravstva, nova razmerja do uporabnikov zdravstvenih storitev in financerjev storitev v zdravstvu.

Usposabljanje za srednji management zdravstvenih zavodov bo potekalo v jesensko - zimski izobraževalni sezoni 2013/2014.

Vsebinska področja programa

  • Organizacija
  • Upravljanje in vodenje
  • Financiranje
  • Kakovost

PROGRAM JE S STRANI ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE OVREDNOTEN Z 20 KREDITNIMI TOČKAMI.

PROGRAM JE S STRANI ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE OVREDNOTEN S 15 LICENČNIMI TOČKAMI.

GALAKSIJA VSEBIN

PRIJAVA NA GEA E-NOVICE

Prijavite se na prejemanje GEA e-novic.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Znanje lahko takoj uporabite v praksi! V poslovnem svetu šteje samo takojšnji učinkovit prenos novih znanj v vsakodnevno strokovno delo, kar našim slušateljem zaradi praktično naravnanih vsebin že dolgo uspeva. Prepričate se o tem tudi sami!

več

MNENJA IN REFERENCE

KONTAKTI IN LOKACIJE

Oglejte si kako nas kontaktirate in kje nas najdete.